کشاورزی ترکیه ،از پر سود ترین حرفه در این کشور چه می دانید؟!

بسیاری از ما اقتصاد کشور ترکیه را بر مبنای توریسم و گردشگری می دانیم اما آن چه که بسیاری از افراد از آن بی اطلاع هستند، تاثیر کشاورزی در منابع مالی و به طور کلی اقتصاد این کشور است. در واقع یکی از فاکتورهای گرداننده اقتصاد این کشور همین کشاورزی است! مدیریت درست و تصمیم […]

کشاورزی در ترکیه ،صنعت کشاورزی در این کشور چگونه است؟

در این مطلب به کشاورزی در ترکیه می پردازیم تا علاوه بر سبک و شرایط زندگی در ترکیه در مورد صنعت کشاورزی در این کشور نیز اطلاعاتی کسب کنید.