بانکداری ترکیه ،چگونگی انجام فرآیند های بانکی!

یکی از سوالاتی که ذهن مهاجران ترکیه را مشغول کرده چگونگی انجام فرآیند های بانکداری ترکیه است و اتباع خارجی چه محدودیت هایی نسبت به شهروندان ترکی دارند.

چگونگی افتتاح حساب برای ایرانیان در ترکیه ،اولین قدم پس از مهاجرت!

چگونگی افتتاح حساب برای ایرانیان در ترکیه یک از سوالاتی است که ذهن مهاجران را مشغول کرده اگر شما قصد افتتاح حساب در این کشور را دارید پس با ما همراه باشید.