ویزای تحقیق در ترکیه ،محققان چگونه به این کشور سفر میکنند؟!

امروزه سفر و مهاجرت به کشور ترکیه محبوبیت زیادی پیدا کرده و این محبوبیت در بین ایرانی ها بیشتر است، زیرا که این دو کشور از نظر دینی و فرهنگی به هم نزدیک اند و از نظر فاصله هم مسافت زیادی ندارند. در گذشته درباره ویزا و مهاجرت به ترکیه بحث کرده ایم، اکنون به […]

ویزای همراه ترکیه ،از این کشور بیشتر بدانید!

برای سفر و یا مهاجرت به کشور ترکیه بهتر است این نکته را بدانید که این کشور ویزای همراه ترکیه نیز ارائه می دهد برای اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه کنید.