ملک آماده یا پیش فروش در ترکیه ،کدام یک به صرفه تر است؟

اگر قصد خرید ملک در کشور ترکیه را دارید باید تفاوت قیمت و شرایط ملک آماده یا پیش فروش در ترکیه را بدانید که در این مطلب به آن دو می پردازیم.