استخدام در ترکیه ،مشاغل مناسب برای اتباع خارجی!

شرایط اقتصادی مناسب و آینده ی روشن کشور ترکیه سبب شده است بسیاری از افراد از کشور دوست و همسایه به دنبال ساختن زندگی بهتر به آن جا سفر کنند. اما باید بدانید با وجود رشد اقتصادی مناسب این کشور هنوز درصد بیکاری در آن به صفر نزدیک نشده است. این حقیقت نشان دهنده دشواری […]

انواع مجوز کار در ترکیه ،راه هایی برای اشتغال در این کشور!

در این مطلب روش های گوناگون برای اشتغال در کشور ترکیه را برای شما آورده ایم ، با انواع مجوز کار در ترکیه همراه شما هستیم.

مجوز کار برای مهندس خارجی در ترکیه ،اشتغال مهندسین در این کشور!

اگر به عنوان یک مهندس قصد درآمد زایی در کشور ترکیه را دارید مطلب مجوز کار برای مهندس خارجی در ترکیه را هرگز از دست ندهید.