مجوز کار برای مشاغل غیر معمول ،اخذ اجازه کار در این کشور!

چشم انداز روشن اقتصادی کشور ترکیه سبب شده است، سالانه تعداد بسیاری از افراد از کشورهای همسایه و یا حتی دورتر، به قصد ساخت زندگی بهتر و کسب درآمدی ایده آل قصد سفر به این کشور را داشته باشند. در کنار تمامی نکاتی که در مطالب پیشین به شما آموزش داده ایم، لازم است در […]

مجوز کار برای مناطق آزاد ترکیه ،آگاهانه اقدام کنید!

سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که آن دسته از افرادی که در مناطق آزاد این کشور فعالیت می کنند مجوز کار برای مناطق آزاد ترکیه دریافت میکنند؟