مجوز کار برای مشاغل غیر معمول ،اخذ اجازه کار در این کشور!

چشم انداز روشن اقتصادی کشور ترکیه سبب شده است، سالانه تعداد بسیاری از افراد از کشورهای همسایه و یا حتی دورتر، به قصد ساخت زندگی بهتر و کسب درآمدی ایده آل قصد سفر به این کشور را داشته باشند. در کنار تمامی نکاتی که در مطالب پیشین به شما آموزش داده ایم، لازم است در […]