اقامت دانشجویی در ترکیه ،به عنوان دانشجو در این کشور ساکن شوید!

اقامت دانشجویی در ترکیه یکی از اقامت هایی است که افراد به دنبال اخذ آن هستند در این مطلب تمامی هر آنچه لازم است را برای شما آورده ایم.

مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه ،نکات سکونت دانشجویان این کشور!

هر دانشجو خارجی که پا به ترکیه می گذارد و قصد ادامه تحصیل در این کشور را دارد اول باید مجوز اقامت دانشجویی در ترکیه را اخذ کند تا اجازه تحصیل را داشته باشد.