مالیات در کشور ترکیه ،نکات تکمیلی مالیات در این کشور!

مالیات در کشور ترکیه مانند هر کشوری پرداخت می شود و مبلغ مالیات در ترکیه نسبت به ایران بیشتر است به طوری که اقتصاد کشور به آن وابسته است. همانطور که گفته ایم مالیات ترکیه بخض عمده اقتصاد این کشور را در بر می گیرد و انواع مالیات عبارت است از: مالیت بر دارایی، مالیت بر […]

مالیات در ترکیه ،پرداخت مالیات در این کشور چگونه است؟!

مالیات در هر کشوری رایج است و پرداخت آن اجباریست در کشور ترکیه هم مانند هر کشوری باید مالیات پرداخت کنید در ادامه به موضوع مالیات در ترکیه می پردازیم.