قوانینی برای اتباع خارجی در ترکیه ،حتما این قوانین را بدانید!

شرایط مناسب زندگی، رفاه، رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، هزینه های پایین زندگی همگی سبب شده است ترکیه به عنوان یک مقصد مناسب برای مهاجرت طرح گردد. اما پس از مهاجرت، چه قوانینی به پشتیبانی از فرد مهاجر در این کشور وضع شده و به عبارتی قانون حمایت از حقوق اتباع خارجی چه می باشد؟ با […]

مالیات در ترکیه ،پرداخت مالیات در این کشور چگونه است؟!

مالیات در هر کشوری رایج است و پرداخت آن اجباریست در کشور ترکیه هم مانند هر کشوری باید مالیات پرداخت کنید در ادامه به موضوع مالیات در ترکیه می پردازیم.

کد مالیاتی ترکیه ،کد حیاتی در این کشور چیست؟!

برای انجام کارهای اداری خود مانند خرید خانه یا اتومبیل در کشور ترکیه نیاز به کد مالیاتی ترکیه دارید در اصل بدون این کد شما اجازه انجام این کارها را ندارید.