قوانینی برای اتباع خارجی در ترکیه ،حتما این قوانین را بدانید!

شرایط مناسب زندگی، رفاه، رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، هزینه های پایین زندگی همگی سبب شده است ترکیه به عنوان یک مقصد مناسب برای مهاجرت طرح گردد. اما پس از مهاجرت، چه قوانینی به پشتیبانی از فرد مهاجر در این کشور وضع شده و به عبارتی قانون حمایت از حقوق اتباع خارجی چه می باشد؟ با […]