خرید اتومبیل بدون مالیات در ترکیه ،قانونی برای اتباع خارجی!

قانونی در کشور ترکیه وجود دارد که فقط اتباع خارجی را در بر می گیرد این قانون، قانون خرید اتومبیل بدون مالیات در ترکیه نام دارد که در ادامه به آن می پردازیم.

شرایط خرید خودرو بدون مالیات در ترکیه ،قانونی برای مهاجران!

شرایط خرید خودرو بدون مالیات در ترکیه فقط مخصوص اتباع خارجی در این کشور و به نوعی به نفع آنان است،در ادامه مطلب در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.