اقتصاد ترکیه به زبان ساده ،آشنایی بیشتر با اقتصاد این کشور!

اقتصاد، مسئله ای که این روزها ذهن همه ی ما را به خود مشغول کرده است! موضوعی که بر تمامی ابعاد زندگی سایه انداخته و تاثیرش انکار نشدنی است. از این رو یکی از مهم ترین مباحثی که قبل از مهاجرت و یا سرمایه گذاری در کشوری بیگانه باید به آن توجه کنید، اقتصاد است! […]

سرمایه گذاری خارجی در ترکیه ،صادرات در این کشور چگونه است؟!

آیا روش های سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و صادرات محصول خود به کشور های دیگر را نمیدانید؟ در این مطلب تمامی نکات به صورت مختصر آمده است.