راهنمای خرید لوازم خانگی در ترکیه ،چگونه برای خانه خود خرید کنیم؟!

بعد از خرید و یا اجاره ملک در ترکیه، نگرانی دیگر مهاجران، خرید لوازم منزل است. به عنوان یک فرد غریبه و ناآشنا به برند های این کشور و مراکز فروش ممکن است در ابتدای کار دست پاچه شوید. با توجه به این که تمامی فروشگاه ها و برندها پیرو جذب مشتری دست به تبلیغات […]