درآمد به لیر در ترکیه ،چگونه به لیر درآمد داشته باشیم ؟

تفاوت قیمت لیر با ریال ایران چیزی حدود دو و نیم برابر است، در ادامه به مبحث درآمد به لیر در ترکیه می پردازیم تا بیشتر با این واحد پول آشنا شوید.