اجاره سالیانه و ماهیانه در ترکیه ،چگونه یک خانه را اجاره کنم؟!

گردشگران زیادی هستند که قصد سفر به ترکیه را دارند و به جای اقامت در هتل اجاره خانه را ترجیح می دهند در ادامه به اجاره سالیانه و ماهیانه در ترکیه می پردازیم.