ثبت نام در مدارس دولتی ترکیه ،تحصیل رایگان در این کشور!

تحصیل و ثبت نام در مدارس دولتی ترکیه همانند مدارس دولتی ایران رایگان است، برای اطلاعات بیشتر درباره این مدارس به این مطلب مراجعه کنید.