تفاوت ویزا و جواز اقامت ،قوانین ترکیه در این زمینه چیست؟!

شروع راهی تازه، مهاجرت و یا اقامت با مدت زمان محدود در کشوری بیگانه، همواره پرسش ها و چالش های خاص خود را دارد. چه هدفتان کاری باشد چه تحصیلی و یا درمانی، همواره باید قبل از اقدام اطلاعات پایه ای در این زمینه را کسب کنید. یکی از مهم ترین نکاتی که باید در […]

تفاوت ویزا، اقامت و تابعیت ترکیه ،آگاهانه قدم بردارید!

هر کسی که قصد مهاجرت به کشورترکیه را دارد باید تمامی اطلاعات درباره این کشور را بدست آورد از تفاوت ویزا، اقامت و تابعیت ترکیه تا سبک و هزینه های زندگی.