خرید ملک در ازمیر یا تهران ،خرید خانه در ایران بهتر است یا ترکیه؟!

سرمایه گذاری یکی از ایده آل ترین روش های کسب درآمد است که همانند دیگر راه ها فاقد ریسک نیست! در صورت انتخاب نادرست مکان سرمایه گذاری ممکن است به جای دست یافتن به سود بیشتر، ضرر و زیان نصیبتان گردد. از این رو اولین گام در این مسیر کسب آگاهی دقیق است. حال ما […]

استانبول یا ازمیر ،کدام شهر ترکیه برای زندگی بهتر است؟!

شاید برای شما هم سوال پیش بیاید که بین شهر های استانبول یا ازمیر کدام یک برای زندگی بهتر است و راحت تر می تواند در آن به کار و تحصیل پرداخت.